60 (Welsh Edition) by Mihangel Morgan

By Mihangel Morgan

"Rwy'n darllen Mihangel Morgan er mwyn cofio beth yw byw"
Sioned Puw Rowlands

Cyfrol newydd o ffuglen gan un o awduron rhyddiaith blaenaf a mwyaf adnabyddus Cymru. Trigain o straeon byrion yn portreadu digwyddiadau cyfoes sy'n digwydd o fewn un awr mewn tref fechan nid yn anhebyg i Aberystwyth.
"Cyfres o straeon byrion yw 60, ond cyfres sy’n gweu at ei gilydd i greu darlun ehangach. Mae nhw’n cynnig cipolwg ar fywydau nifer o gymeriadau mewn tref fechan yng Nghymru rhwng eleven o’r gloch y bore a hanner dydd. Er mwyn pwysleisio hyn, mae yna gloc bychan ar ddechrau pob stori, a’r bys mawr yn symud fesul munud. 12 months awgrym yw ein bod yn prysuro tuag at rywbeth, ac wrth i ni ddarllen mae’r teimlad bod rhywbeth ar fin digwydd yn cael ei rannu gan rai o’r cymeriadau...
Er fy mod i'n teimlo bod rhyw dro ar fyd ar fin digwydd wrth i fysedd y cloc symud yn ecu blaenau, roedd y diweddglo yn sioc, gan fy nhaflu oddi ar fy echel unwaith eto. Dwi'n dal ddim yn swr beth i'w feddwl, ac mae'r diweddglo wedi fy ngorfodi i ailystyried 12 months hyn a ddarllenais i. Dwi'n dal i feddwl am y straeon ac am y cymeriadau brith ynddynt wythnos wedi i mi gau'r cloriau. " - Cerian Arianrhod, Gwales

Show description

Read Online or Download 60 (Welsh Edition) PDF

Best single authors short stories books

Drowning Lessons

The tales in Drowning classes interact water as either a necessary and a very likely harmful presence in our lives. "You can contact water," says Peter Selgin, "you can style it and consider its temperature, you may also carry it on your fingers. nonetheless it continues to be elusive, ill-defined, formed purely by way of what surrounds or comprises it.

The Wonder, The Joy, The Promise

E-book Synopsis: 9 brief tales create the beauty, the enjoyment, The Promise, an uplifting ebook full of age-old and modern topics, by means of writer Evelyn McCarthy. Mary, the mum of Jesus, retains a magazine. In it she describes her emotions of pleasure, trepidation and an overpowering feel of serenity as she readies herself to provide start to her son and the son of God.

Byna liefde (Afrikaans Edition)

Kortverhale op die snykant van die liefde, dit is Izak de Vries se jongste bundel. Kitsliefde oor die net, ongebreidelde begeerte, oop verhoudings . . . bevredig dit die mens se soeke na die liefde? Begeerte, wys hy, bly lewend deur die onvervulbaarheid daarvan. Die liefde bly daarom, soos skryfwerk oor die liefde, altyd web dit: byna liefde.

Destins et lois cosmiques (French Edition)

« l. a. mère était plongée dans ses pensées, après avoir reçu une partie du file de l'enquête sur l. a. mort d'André. Elle laissait s'évader ses pensées sur certains détails restés dans l'ombre. Qui était cette jeune femme blonde, avec une Clio rouge, qui avait rendu visite à André, deux jours avant sa mort ?

Extra info for 60 (Welsh Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.93 of 5 – based on 45 votes