อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ

 • ตรวจฟัน (Oral exam without X-ray) ฟรี
  เอ็กซเรย์ฟัน (Periapical film) 120
  เอ็กซเรย์จัดฟันฟิลม์ใหญ่ 400
  ขูดหินปูน (Cleaning and Scaling) 500-1000
  อุดฟัน (Filling)
  อุดชั่วคราว 300-400
  อุดฟันด้วยอมัลกัม/ด้าน 400-500
  อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน/ด้าน 500-600
  ปิดผิวหน้าฟันวัสดุสีเหมือนฟัน ชนิดพลาสติก 3000
  ปิดผิวหน้าฟัน (Indirect Composite Veneer) 4500-5,000
  ปิดผิวหน้าฟันด้วยสีเหมือนฟัน เซรามิก 10,000
  อุดฟันด้วยสีเหมือนฟัน พลาสติก อินเลย์ 4500-5000
  อุดฟันด้วยสีเหมือนฟัน เซรามิก 10,000
  ฟอกสีฟันที่บ้าน 3900
  ฟอกสีฟันด้วยระบบแสง Cool-light 4500
  ฟอสีฟันด้วยเลเซอร์ 7900
  ปิดช่องว่างฟันหน้าเสริมช่วงห่างให้ชิด ช่องละ 1500-2000
  ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic treatment)
  พิมพ์ปากทำแบบศึกษา 500
  จัดฟันโดยเครื่องมือติดแน่น 35000-40000
  Retainer (ต่อชิ้น) 2000
  เผือกกันสบฟัน 3000 / ชิ้น
  การรักษาคลองรากฟัน (Endodontic)
  ฟันหน้า 3000
  ฟันกรามน้อย 4500
  ฟันกราม 6500
  รื้อรักษาใหม่ เพิ่มซี่ละ 1000
  ผ่าตัดขูดหนองปลายราก 2000
  ผ่าตัดอุดปลายรากฟัน 2000
  ดึงประสาทฟัน 800
  รากฟันเทียม รวมครอบฟัน 55,000
  ทันตกรรมสำหรับเด็ก
  ถอนฟันน้ำนม 300-350
  เคลือบฟลูออไรด์ 250-400
  เคลือบร่องฟัน ซี่ละ 350-400
  ดัดเส้นปราสาทที่โพรงประสาทฟัน 800-
  รักษารากฟัน 1000-1500
  ครอบฟันสแตนเลส 1500-2000
  อุดชั่วคราว 200-300
  ศัยกรรมช่องปาก (Oral surgery)
  ถอนฟันหน้า 500-600
  ถอนฟันกราม 600-1000
  ผ่าฟันคุดอย่างง่าย 1000-2000
  ผ่าฟันคุด(มีการตัดกระดูก) 1500-4000
  ทันตกรรมประดิษฐ์-ใส่ฟัน (Prosthodontic)
  ฟันปลอมฐานพลาสติกซี่แรก 1500+250
  ฟันปลอมโลหะ 5500+300
  ฟันปลอมครึ่งปาก 5000-6000
  ฟันปลอมทั้งปาก 10000-12000
  เดือยฟัน 3000-3500
  ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะ ธรรมดา 7000
  ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะผสมทอง 10000
  ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะทอง 13000
  ครอบฟันโลหะ ธรรมดา 7000
  ครอบฟันโลหะผสมทอง 10000
  ครอบฟันทอง 13000
  ครอบชั่วคราว 1500-2000
  รื้อครอบฟันต่อซี่ 1000
  เติมฟัน 500
  โรคเหงือก
  root planing 1000 / ด้าน
  ศัลย์ปริทันต์ (periodontic treatment)
  ขูดและเกลารากฟันทั้งปาก 4000
  ผ่าตัดตกแต่งเหงือก 3000
  ขูดรากฟันโดยการผ่าตัด ครั้งละ 3000